Otistik Bireylere Yönelik Yatılı Kurum, Pendik

Otizmin tanınması ve rehabilitasyonu ile ilgili faaliyetlerde bulunan TODEV, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile işbirliği yaparak otistik bireylere yönelik bir yatılı kurumu hayata geçirmek üzere bir proje başlatmış ve 2009 yılında Pendik’te 3050 m2’lik bir inşaat ile yaşam merkezi faaliyete geçmiştir. Mimari projesi Ergün Mimarlık tarafından çizilmiş olan projede otistik çocukların sosyalleşmekte, dış dünyayla iletişim kurma konusundaki sorunlarını mimari araçlarla ele almış, karşılaşma alanlarını maximize eden mekanlar yaratarak, bireylerin kendileri arasındaki sosyalleşme olanağını arttırılmıştır. TODEV, ayrıca erişkin otistikler için gündüz bakımı ve rehabilitasyon üniteleri gerçekleştirme çalışmaları yapmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.