Otistik Bireylere Yönelik Yatılı Kurum, Pendik

Otizmin tanınması, tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgili faaliyetlerde bulunan TODEV, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile işbirliği yaparak otistik bireylere yönelik bir yatılı kurumu hayata geçirmek üzere bir proje başlatmış ve 2009 yılında Pendik’te 3050 m2’lik bir inşaat ile yaşam merkezi faaliyete geçmiştir. Mimari projesi Ergün Mimarlık tarafından çizilmiş olan projede otistik çocukların sosyalleşmekte, dış dünyayla iletişim kurma konusundaki sorunlarını mimari araçlarla ele almış, karşılaşma alanlarını maximize eden mekanlar yaratarak, bireylerin kendileri arasındaki sosyalleşme olanağını arttırılmıştır. TODEV, ayrıca erişkin otistikler için gündüz bakımı ve rehabilitasyon üniteleri gerçekleştirme çalışmaları yapmaktadır.

Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, Göztepe

TODEV 2000 yılında Kadıköy, Merdivenköy’de Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinin açılmasını sağlamıştır. TODEV’in Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışarak oluşturduğu ve kuruluşundan itibaren desteklediği Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM), otistik çocukların eğitim ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplayan ilk bağımsız OÇEM olması açısından büyük önem taşımaktadır. Otistik çocuklann ve ailelerinin eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacı ile oluşturulmuştur. Okulun tamamlanmasında, okula babasının adı verilen Mahmut İbrahimiye’nin yaptığı maddi bağış etkili olmuştur. Projenin mimarlığı bağış olarak Mimar Hüseyin Levent Aksüt, çevre düzenlemesi ise Kadıköy Belediyesi tarafından yapılmıştır. 20.07.1998 tarihinde temeli atılan kurum, 15.08.2000 tarihinde tamamlanmış ve 09.10.2000 tarihinde eğitim vermeye başlamıştır. Buna karşılık okul içinde 230 m2 lik bölüm vakfa tahsis edilmiş, o bölümde vakıf İktisadi İşletmesini kurmuş, rehabilitasyon hizmetleri verilerek, eğitim faaliyetlerini yürütmüş, bir yandan da elde edilen gelir okulun eksiklerine harcanmıştır. TODEV Rehabilitasyon ve Terapi Merkezi, 2001 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden 2015 yılına kadar otistik çocukların, gençlerin ve ailelerinin eğitim ve danışmanlık gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmet vermiştir. Vakıf protokollerde verdiği sözleri ve taahhütleri yerine getirmiş olsa da, yeni çıkan 5072 sayılı yasa ile resmi binaların içinde bulunan dernek ve vakıfların bu alanların dışına çıkması gerektiği için 2015 yılında Vakıf İşletmesi eğitim faaliyetlerine ara vermiştir.

Yeni Gündüzlü Bakım Evi Projesi, Istanbul

Geçmişinde sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak 2 Eğitim Merkezi, 1 Yaşam Merkezi kurulmasında başarıyla öncülük etmiş olan TODEV, bugün yine bilimsel değerler ve modern yaklaşımlar üzerine kurulu yeni ve kapsamlı bir rehabilitasyon merkezi kurmak üzere çalışmalar yürütmektedir.

Günümüzde en yaygın nörolojik bozukluklardan biri olan otizm son verilere göre her 68 çocuktan 1’inde görülüyor. Yıllar boyu dünyada ve ülkemizde hızla artan görülme sıklığının da etkisiyle otizmli çocukların eğitimine ve desteklenmesine yönelik adımlar atıldı. Ne yazık ki, aynı şeyi 18 yaş üstü otizmli bireyler için söylemek mümkün değil. Milli Eğitim Bakanlığı 18 yaş üstü otizmli bireylerin eğitim ve gelişimine yönelik herhangi bir destek vermiyor. Yaşam boyu sürecek özel bakım ve eğitim ihtiyacı olan bu bireyler, aileleri ve mücadeleleri ile baş başa kalıyor. Bu proje;

-18 yaş üstü otizmli bireylere; yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim, sosyalleşme, sportif ve sanatsal faaliyetlerde bulunma imkanı sağlayan, mutlu ve iyi zaman geçirecekleri,

– Ailelerine ise; günlük yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli zamanı ve serbestliği kazandıracak, acil durumlarda akrabalarını emanet edecekleri güvenli bir ortam yaratmayı amaçlıyor.

Projelendirme aşamasındaki bu yeni merkez çalışmasının diğer bir odağı ise otizmli çocukların ve yetişkin bireylerin günlük hayatın içinde daha etkin şekilde yer almasına imkan sağlayacak yeni etkileşimli teknolojilerin araştırılmasına katkı sağlamak ve merkezi gelişmekte olan teknolojiler ile donatmaktır. Koç Üniversitesi, KUAR, Yaratıcı Endüstriler Araştırma Merkezi, Etkileşimli Bilgi Tasarımı Araştırma Grubu ile birlikte yürütülen projede otistiklerin çevresel uyaranlardan olumsuz etkilenen duyularına, odaklanma ve iletişim yetilerine yönelik çözümler üzerine çalışılmaktadır.

Hayriye Kemal Kusun Özel Eğitim Okulu, Moda

Otizme Sevgiyle Bilinçli Hizmet Derneği; Türkiye’de ilk kez yalnızca otistik çocuklara eğitim veren Hayriye Kemal Kusun Otistik Çocuklar Merkezi’nin hizmete açılmasına öncülük etmiştir. Henüz otizm hakkında farkındalığın çok sınırlı olduğu zamanlarda, otistik yakınlarının öncülüğünde kurulan bu kurum, 90’lı yıllarda 6 yıl süre ile faaliyetini sürdürmüştür ve Vakfın kurulum aşamasında önemli bir yere sahiptir.