Otistik Bireylere Yönelik Yatılı Kurum, Pendik

Otizmin tanınması ve rehabilitasyonu ile ilgili faaliyetlerde bulunan TODEV, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile işbirliği yaparak otistik...