Yeni Rehabilitasyon Merkezi Projesi

Vakfın en temel faaliyet alanlarından biri toplumun her kesiminden otistik bireylere eğitim ortamı yaratmak, özel eğitimcilerin gelişimine katkıda bulunmak, otizmli çocukların erken yaşta eğitilmesini sağlamaktır. Bu perspektifle, TODEV’in bugün en temel hedefi 2015 yılında ara verdiği eğitim faaliyetlerine dönmesine imkan sağlayacak modern ve kapsamlı bir rehabilitasyon ve eğitim merkezinin kurulmasıdır. TODEV bu hedefe gönüllülerin desteği ile ulaşacaktır. Sizleri de bekliyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.