Genel Destek

Türkiye’de otizm farkındalığının ve çalışmalarının yayılmasında öncülük yapan Vakfımız 25 yıldır otistik yakınları ve gönüllülerin yoğun çabaları sayesinde önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Vakıf bu süreçte toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflemiş ve Devlet Kurumları ile işbirliği yapmayı prensip edinmiştir. Çoğunlukla otistik yakınlarının bir araya gelmesiyle kurulan, amatör ruha sahip TODEV, bu yoğun ve yorucu yolculukta gönüllülerin maddi ve manevi desteği ile bugünlere gelmiştir. Daha uzun yıllar, benzer hedeflerle daha da önemli işler başarmak için gönüllülerin her türlü desteğine ihtiyaç duymaktayız. Vakfımıza bağış veya sponsorluk gibi maddi destek vermek, faaliyetlere katılmak, araştırma, eğitim veya sosyal faaliyetlerde gönüllü olarak çalışmak veya mütevelli üyesi olarak bizimle birlikte yürümek için iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.