Yeni Rehabilitasyon Merkezi Projesi

Geçmişinde sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak 2 Eğitim Merkezi, 1 Yaşam Merkezi kurulmasında başarıyla öncülük etmiş olan TODEV, bugün yine bilimsel değerler ve modern yaklaşımlar üzerine kurulu yeni ve kapsamlı bir rehabilitasyon merkezi kurmak üzere çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizde halen engelli çocukların çok azı rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Dünyadaki genel kabul ve bilimsel çalışmalar göstermektedir ki, engelli ve otizmli çocukların erken yaşlarda eğitilmesi en önemli çözümlerden biridir. Bizim hedeflerimizden biri de 0-6 yaş arası otistik çocuklara ulaşarak, en verimli yaşlarında eğitilmelerini sağlamak, olabildiğince hayata kazandırmak, ilerleyen yaşlarda hayatın içinde yer almaları için çalışmalar yürütmek ve çalışmaların çıktılarını ülke geneline yaymaya yönelik faaliyetler yürütmektir. Projelendirme aşamasındaki bu yeni merkez çalışmasının diğer bir odağı ise otizmli çocukların ve yetişkin bireylerin günlük hayatın içinde daha etkin şekilde yer almasına imkan sağlayacak yeni etkileşimli teknolojilerin araştırılmasına katkı sağlamak ve merkezi gelişmekte olan teknolojiler ile donatmaktır. Koç Üniversitesi, KUAR, Yaratıcı Endüstriler Araştırma Merkezi, Etkileşimli Bilgi Tasarımı Araştırma Grubu ile birlikte yürütülen projede otistiklerin çevresel uyaranlardan olumsuz etkilenen duyularına, odaklanma ve iletişim yetilerine yönelik çözümler üzerine çalışılmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.